TDF 2014, התחרויות והפרסים


TDF 2014, תחרויות ופרסים

מרוץ הקטעים הצרפתי הגדול מכיל מספר תחרויות המתקיימות במקביל, חלקן תחרויות זמנים (אישיות וקבוצתיות) וחלקן תחרויות ניקוד אישיות.
תחרות אישית זמן מצטבר – חולצה צהובה (ללא בונוסים). תחרות הדירוג הכללי תלביש בחולצה הצהובה את הרוכב שבסוף כול יום מרוצים (ובסיום המרוץ) זמנו המצטבר הוא הנמוך ביותר.
תחרות אישית ניקוד מצטבר - חולצה ירוקה, ('תחרות המאיצים'). התחרות תלביש בחולצה הירוקה את הרוכב שבסיום כול קטע יומי (ובסיום המרוץ) צבר את מספר הנקודות הגדול ביותר (שיטת ניקוד התחרות בהמשך).
תחרות אישית ניקוד הרים מצטבר - חולצה מנוקדת (תחרות המטפסים). לובש החולצה בסיום כול קטע יומי (ובסיום המרוץ) הוא הרוכב שמספר הנקודות שצבר בתחרות הוא הגבוה ביותר (שיטת ניקוד התחרות בהמשך).
תחרות אישית זמן מצטבר - חולצה לבנה (הרוכב הצעיר). לובש החולצה בסיום כול קטע יומי (ובסיום המרוץ) הוא הרוכב הצעיר (לא נולד לפני 1.1.1989) שזמנו המצטבר הוא הנמוך ביותר.
תחרות קבוצתית, זמן מצטבר (קבוצות). הזמן המצטבר הנמוך ביותר שמורכב מזמנם של שלושת רוכבי הקבוצה שסיימו במקומות הגבוהים ביותר בכול קטע נתון.
תחרות אישית, 'הרוכב התחרותי'.  בסיום כול קטע יקבעו מספר מומחים שמתמנים על ידי המארגנים מי הרוכב התחרותי היומי, ויקבעו בסיום המרוץ מי הרוכב שזוכה בתחרות כולה.

איך מנקדים.
המרוץ חולק לקטעים בעלי מקדמי קושי שונים:
 •  9 קטעים 'מישוריים' - מקדם קושי נמוך (étapes sans difficulté particulière), קטעים 1, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 19, 21
 •  4 קטעים בעלי מקדם קושי בינוני (étapes de parcours accidenté), קטעים 2, 8, 9, 11, 15
 •  קטע קצר בעל מקדם קושי בינוני (étapes courtes de parcours accidenté), קטע 5
 •  קטעי הרים בעלי מקדם סיבוך גבוה (étapes de grande difficulté), קטעים 10, 13, 14
 •  קטעי הרים קצרים בעלי מקדם סיבוך גבוה (étapes courtes de grande difficulté), קטעים 17, 18
 •  קטע נגד שעון (étape contre la montre « individuel » ) קטע 20


     בתחרות אישית ניקוד מצטבר - חולצה ירוקה, ('תחרות המאיצים'), 15 הרוכבים הראשונים שיעברו את קו הסיום ב- 9 ה'קטעים מישוריים' יצברו 45-35-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2  נקודות בהתאמה.
ב- 4 ה'קטעים בעלי קושי' - : 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2 נקודות בהתאמה.
ב – 5 'קטעי ההרים המסובכים' (קצרים וארוכים)  - : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 נקודות בהתאמה . ב'קטע נגד שעון' - 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 נקודות בהתאמה
במאוצי הביניים הפנימיים בכול קטע : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 נקודות בהתאמה.
    
     בתחרות אישית ניקוד הרים מצטבר - חולצה מנוקדת (תחרות המטפסים) 10 הרוכבים הראשונים שיעברו את נקודות הציון בפסגות מחוץ לקטגוריה ינקדו 25-20-16-14-12-10-8-6-4-2  נקודות בהתאמה.
ששת הרוכבים שיחצו את נקודות הציון בפסגות בקטגוריה ראשונה יצברו 10-8-6-4-2-1 נקודות בהתאמה.
ארבעת הרוכבים שיחצו את נקודות הציון בפסגות בקטגוריה שנייה יצברו 5-3-2-1  נקודות בהתאמה.
שני הרוכבים שיחצו את נקודות הציון בפסגות בקטגוריה שלישית יצברו 2-1 נקודות בהתאמה.
הרוכב שיחצה ראשון נקודת הציון בפסגות בקטגוריה רביעית יצבור נקודה בודדת.
* קטעים 10, 13, 14, 17, 18  יעניקו כפל נקודות ל-15 הרוכבים הראשונים שיחצו את קו  הסיום.

הפרסים

 •        התחרות תעניק פרסים ל-20 המסיימים ראשונים בכול קטע לפי הפירוט הבא: •        160 המסיימים במקומות הראשונים בתחרות הדירוג הכללי יזכו בפרסים לפי הפירוט הבא: •        מחזיק החולצה הצהובה יזכה בעבור נשיאתה היומית על שכמו ב – 7000 יורו
 •        התחרות תעניק לשלושת החוצים היומיים את נקודות מאוצי הביניים 1500, 1000, 500 יורו בהתאמה
 •        מחזיק החולצה הירוקה יזכה בעבור כול יום של נשיאתה על שכם ב – 300 יורו
 •        שמונת המדורגים הראשונים בתחרות המאיצים יזכו בסיום המרוץ בסכומים לפי הפירוט הבא:
 •        שלושת החוצים ראשונים את נקודות הציון של פסגות ההרים מחוץ לקטגוריה יזכו ב – 800, 450, 300 יורו בהתאמה
 •        פסגת קטגוריה ראשונה תעניק 650, 400, 150 יורו בהתאמה
 •        פסגת קטגוריה שנייה 500, 250 בהתאמה
 •        קטגוריה שלישית 300 יורו
 •        קטגוריה רביעית  200 יורו
 •        מחזיק החולצה המנוקדת יזכה בעבור נשיאתה היומית על שכמו ב – 300 יורו
 •        שמונת המדורגים הראשונים בתחרות בסיום יזכו בפרסים לפי הפירוט הבא: •        מחזיק החולצה הלבנה יזכה בעבור נשיאתה היומית על שכמו ב – 500 יורו
 •        הרוכבים שיסיימו בארבע המקומות הראשונים בתחרות יזכו בפרסים לפי הפירוט:


 •        בעבור ניצחון יומי בתחרות הקבוצתית תזכה הקבוצה  ב- 2800 יורו
 •        ארבעת הקבוצות שידורגו במקומות הראשונים בתחרות הקבוצתית יזכו בפרסים לפי הפירוט הבא:


 •        המנצח היומי בתחרות הרוכב התחרותי יזכה ב-2000 יורו
 •        המנצח בכללי בתחרות הרוכב התחרותי (כפי שיבחר על ידי השופטים) יזכה ב- 20000 יורו.

סך כול הפרסים במרוץ: 2.035.000 יורו


(לשם השוואה - התחרות חילקה בשנת 2012  ו - 2013 2.022.900 ו - 2.023.300 יורו בהתאמה - הרבה לא השתנה).  

אין תגובות:

פרסום תגובה